Trần Công Thuật

Trần Công Thuật

Ngày sinh: 27/6/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/12/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Sinh học

Chức vụ:
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 83,88%