Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa

Bí danh: Sông Hương

Ngày sinh: 5/4/1907

Ngày mất: 18/2/1989

Giới tính: Nam

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công chính

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II,III, IV, V, VI, VII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1945: Đồng chí gia nhập Đảng Dân chủ

- Trước 8/1945: Kỹ sư công chính làm việc tại Sở công chính Huế, Nha Trang và Giám đốc công trình miền Nam Trung Bộ

- 8/1945 - 10/1945: Ủy viên Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa, kiêm Giám đốc công trình miền Nam Trung Bộ

- 11/1945 - 3/1946: Giám đốc Công chính Trung bộ

- 3/1946 - 9/1955: Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính

- 9/1955 - 4/1958: Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc

- 4/1958 - 7/1960: Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, kiêm nhiệm Giám đốc Học viện Thủy lợi (1960-1976)

- 6/1958 - 1988: Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam

- 7/1960 - 7/1981: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội

- 4/1961- 1988: Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 1980-1988: Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô

- 18/2/1989: Ông từ trần tại Hà Nội.