Trần Đăng Ninh

Trần Đăng Ninh

Ngày sinh: 2/10/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/6/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 78,60%