Trần Đình Chung

Trần Đình Chung

Ngày sinh: 25/8/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/6/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân An ninh

Chức vụ:
- Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an (3/2022)
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 79,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1985 - 7/1988: Học viên Trường Trung học An ninh nhân dân III, tỉnh Hà Sơn Bình

- 8/1988 - 12/1996: Cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị 1, Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 1/1997 - 3/1999: Cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị 1, Công an thành phố Đà Nẵng

- 4/1999 - 8/2005: Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị 1, Công an thành phố Đà Nẵng

- 9/2005 - 8/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ

- 9/2009 - 7/2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ

- 8/2011 - 11/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng

- 12/2016 - 7/2018: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng

- 8/2018 - 9/2019: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

- 10/2019 - 3/2022: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

- 3/2022: Thiếu tướng (6/2022), Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.