Trần Đình Gia

Trần Đình Gia

Ngày sinh: 11/11/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/6/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Sư phạm Sinh học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Tĩnh
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 85,11%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 92,19%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1992 - 7/1994: Cán bộ Thường trực Huyện đoàn Đức Thọ

- 8/1994 - 2/1995: Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

- 3/1995 - 3/1996: Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

- 4/1996 - 1/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ (học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 9/1998 - 8/2000)

- 2/2003 - 12/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ (học Thạc sĩ ngành Chính trị học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 1/2006 - 12/2008)

- 1/2009 - 4/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ

- 5/2010 - 8/2010: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

- 9/2010 - 2/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

- 3/2013 - 4/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- 5/2013 - 1/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (7/2016)

- 2/2018 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.