Trần Đình Văn

Trần Đình Văn

Ngày sinh: 17/6/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/7/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 80,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1990 - 2/1993: Chuyên viên Văn phòng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

- 3/1993 - 5/1997: Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

- 6/1997 - 12/1998: Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

- 12/1998 - 2/2000: Quyền Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

- 2/2000 - 8/2005: Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

- 8/2005 - 7/2009: Chánh Thanh tra thành phố Đà Lạt

- 7/2009 - 7/2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt

- 8/2013 - 10/2015: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 10/2015 - 7/2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 7/2019 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 10/2020 - nay : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.