Trần Đức Thuận

Trần Đức Thuận

Ngày sinh: 20/9/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/12/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 90,64%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1986 - 9/1989: Học viên C32, D3 Trường Sĩ quan Pháo binh

- 10/1989 - 4/1990: Trung đội trưởng C3, D10, E4, F968, Quân khu 4

- 5/1990 - 9/1991: Trợ lý tuyên huấn E4, F968, Quân khu 4

- 10/1991  - 11/1993: Học viên Trường Đại học Luật Hà Nội

- 12/1993 - 3/1994: Cán bộ kiểm sát, Viện Kiểm sát quân sự tỉnh Nghệ An

- 4/1994 - 9/1994: Học viên Lớp Nghiệp vụ Kiểm sát, Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội

- 10/1994 - 4/1995: Cán bộ kiểm sát, Viện Kiểm sát quân sự tỉnh Nghệ An

- 5/1995  - 7/1998: Trợ lý Tổng hợp, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4

- 8/1998 - 6/2003: Kiểm sát viên, Trợ lý Tổng hợp, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4

- 7/2003 - 9/2004: Trưởng Ban Kế hoạch-Tổng hợp-Hành chính, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4

- 10/2004 - 7/2005: Học viên Lớp Đào tạo cán bộ chính trị cấp Trung, Sư đoàn, Học viện Chính trị-Quân sự

- 8/2005 - 2/2006: Trưởng Ban Kế hoạch-Tổng hợp-Hành chính, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4

- 3/2006 - 12/2014: Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 41, Quân khu 4

- 1/2015 - 4/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4

- 5/2015 - 3/2020: Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4

- 4/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.