Trần Dương Tuấn

Trần Dương Tuấn

Ngày sinh: 8/5/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/7/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 65,11%