Trần Hoàng Ngân

Trần Hoàng Ngân

Ngày sinh: 26/10/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/12/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Tín dụng Ngân hàng

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 71,77%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 66,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1985 - 10/1992: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1992 - 6/2008: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm bộ môn Tài chính-Tín dụng; Phó Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2008 - 2/2015: Nhà giáo ưu tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011); Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính tiền tệ Quốc gia

- 2/2015 - 12/2015: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Tài chính-Marketing Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2016 - 23/6/2019: Thành ủy viên khóa X, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 24/6/2019 - nay: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố; Thành ủy viên; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.