Trần Hồng Hà

Trần Hồng Hà

Ngày sinh: 2/8/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/12/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 79,87%