Trần Hồng Minh

Trần Hồng Minh

Ngày sinh: 4/11/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/12/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Xây dựng công trình

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (9/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 83,45%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1984 - 8/1987: Học viên Trường Sĩ quan Công binh

- 9/1987 - 6/1988: Trung úy (8/1987), Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 31, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 299, Quân đoàn 1

- 7/1988 - 8/1992: Trung úy, Thượng úy (6/1989), Đại úy (6/1992), Giảng viên Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh

- 9/1992 - 8/1996: Đại úy, Học viên chuyển cấp Kỹ sư, Học viện Kỹ thuật Quân sự

- 9/1996 - 11/1999: Thiếu tá (9/1996), Giảng viên Trường sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh

- 12/1999 - 8/2000: Thiếu tá, Trưởng bộ môn Đường quân sự, Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ

- 9/2000 - 8/2002: Thiếu tá, Trung tá (10/2000), Học viên Cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

- 9/2002 - 1/2003: Trung tá, Trưởng bộ môn Đường Quân sự, Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ

- 2/2003 - 3/2007: Trung tá, Thượng tá (8/2004), Phó Trưởng Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ; Học viên Chỉ huy Tham mưu e (lữ) Công binh (2 - 8/2005); Nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (11/2004 - 12/2007)

- 4/2007 - 2/2009: Thượng tá, Đại tá (8/2008), Trưởng Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ; Tiến sĩ Kỹ thuật (12/2007)

- 3/2009 - 3/2011: Đại tá, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh; Phó Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 249

- 4/2011 - 11/2011: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Binh chủng Công binh; Đảng ủy viên Đảng ủy Binh chủng Công binh

- 12/2011 - 7/2014: Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Binh chủng Công binh; Đảng ủy viên Đảng ủy Binh chủng Công binh; Học viên lớp Chỉ huy Tham mưu Cao cấp Chiến dịch-Chiến lược, Học viện Quốc phòng (9/2012 - 7/2013)

- 8/2014 - 4/2016: Thiếu tướng (12/2014), Tư lệnh Binh chủng Công binh; Phó Bí thư Đảng ủy Binh chủng Công binh; Phó cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

- 5/2016 - 8/2017: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 1; Học viên bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Học viện Quốc phòng (3 - 4/2017)

- 9/2017 - 12/2017: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1

- 1/2018 - 9/2019: Thiếu tướng, Trung tướng (12/2018), Tư lệnh Quân khu 1; Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1; Học viên Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (7 - 10/2019)

- 10/2019 - 1/2021: Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

- 1/2021 - 9/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương (6/2021), Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 9/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.