Trần Hồng Nguyên

Trần Hồng Nguyên

Ngày sinh: 26/5/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/12/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 62,08%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 72,47%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1993 - 1/2005: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ: 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005

- 2/2005 - 6/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Văn phòng Quổc hội (từ 7/2001 - 6/2006); Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa VI  (từ 10/2004 - 5/2008)

- 7/2007 - 1/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

- 2/2012 - 6/2016:  Vụ trưởng-Trưởng ban Tham mưu về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án hình sự, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (từ 2/2012 -  8/2014); Ủy viên chuyên trách-Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (từ 8/2014 - 6/2016); Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (từ 3/2012 - 6/2015); Ủy viên Ban Chẩp hành Công đoàn Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (từ 8/2012 - 3/2015); Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (từ 2/2014 - 6/2016)

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria

- 7/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria.