Trần Hữu Hậu

Trần Hữu Hậu

Ngày sinh: 9/10/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/7/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy, Cử nhân Kế hoạch hóa, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Luật sư, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam
- Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 56,17%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1984 - 8/1989: Cán bộ kỹ thuật; Phó Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Nông lâm Tây Ninh

- 9/1989 - 6/2007: Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Tây Ninh (1999 đổi tên thành Công ty cơ khí Tây Ninh); Bí thư Chi bộ Công ty cơ khí Tây Ninh; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam (1993-2002); Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1996-2001); Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (2004-2014)

- 6/2007 - 8/2012: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch Tây Ninh

- 9/2012 - 12/2015: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (10/2010)

- 12/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh; Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- 9/2018 - 11/2018: Hưu trí

- 11/2018: Chuyên gia, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.