Trần Khánh Thu

Trần Khánh Thu

Ngày sinh: 26/11/1982

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học, Cử nhân Y đa khoa, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
- Bí thư Chi bộ liên phòng Kế hoạch tổng hợp-dinh dưỡng, Trưởng khoa Dinh dưỡng
- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 50,02%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2008 - 6/2009: Bác sĩ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

- 6/2009 - 5/2010: Bác sĩ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh Thái Bình

- 5/2010 - 10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bác sĩ, Phòng Kế hoạch tổng hợp; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh Thái Bình

- 10/2010 - 10/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh Thái Bình

- 10/2012 - 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Dinh dưỡng; Bí thư Chi bộ liên phòng; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình

- 9/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng Khoa Dinh dưỡng; Bí thư Chi bộ liên phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.