Trần Kim Yến

Trần Kim Yến

Ngày sinh: 3/8/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/11/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
- Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 67,42%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 64,96%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1997 - 10/2003: Công tác tại Ủy ban nhân dân Phường 8, quận Tân Bình, qua các chức vụ: Chuyên trách xóa đói giảm nghèo; Ủy viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 8, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 8; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình (1996-2001). Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21/11/1996

- 10/2003 - 1/2010: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (12/2003 - 10/2005); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (10/2005 - 1/2010)

- 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình

- 10/2011 - 2/2016: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2015-2020)

- 2/2016 - 3/2018: Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Thành ủy viên khóa X

- 3/2018 - nay: Bí thư Quận ủy Quận 1; Thành ủy viên khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2019)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.