Trần Lưu Quang

Trần Lưu Quang

Ngày sinh: 30/8/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/8/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 1/2023)
- Bí thư Thành ủy Hải Phòng (4/2021 - 1/2023)
- Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 74,47%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 68,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1994 - 9/2010: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- 10/2010 - 2/2019: Công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

- 2/2019 - 4/2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 4/2021 - 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 5/1/2023: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.