Trần Ngọc Khánh

Trần Ngọc Khánh

Ngày sinh: 14/11/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/7/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 83,21%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 84,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1982 - 11/1984: Tuyển vào Công an tỉnh Phú Khánh (cũ), nay là Công an tỉnh Khánh Hòa; Học Sơ cấp Công an Nhân dân tại Trường Sơ cấp Công an Khánh Hòa; Học tại Trường Trung học An ninh Nhân dân II (Long Thành, Đồng Nai)

- 11/1984 - 12/1990: Công tác tại Phòng Chống phản động, Công an tỉnh Khánh Hòa (PA38); Thăng cấp bậc hàm Trung sĩ (11/1986); Thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, sau đó được điều chỉnh cấp bậc hàm Chuẩn úy theo quy định (7/1987); Phong cấp bậc hàm Thiếu úy (7/1988, do Bộ Công an bỏ cấp bậc hàm Chuẩn úy); Học Đại học hệ Tại chức tại Trường Đại học An ninh Nhân dân (1/1990); Thăng cấp bậc hàm Trung úy (7/1990)

- 12/1990 - 10/1999: Phó Trưởng phòng PA83, Công an tỉnh Khánh Hòa; Thăng cấp bậc hàm Thượng úy (7/1991, cấp bậc hàm khởi điểm Phó Trưởng phòng là Thượng úy); Thăng cấp bậc hàm Đại úy (7/1994); Phong cấp bậc hàm Thiếu tá (7/1998); Học chính trị tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (9/1997 - 9/2000)

- 10/1999 - 9/2003: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2000-2005; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng PA38 Công an tỉnh Khánh Hòa; Thăng cấp bậc hàm Trung tá (7/2002)

- 9/2003 - 6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Cam Ranh

- 6/2006 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Học Cao học tại Trường Đại học An ninh Nhân dân (Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh); Thăng cấp bậc hàm Thượng tá (7/2006); Thăng cấp bậc hàm Đại tá (7/2009 trước 01 năm do đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh)

- 4/2011 - 10/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Phong cấp bậc hàm Thiếu tướng (6/2014); Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 11/2016 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thăng cấp bậc hàm Trung tướng Công an Nhân dân (2019)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.