Trần Nhật Minh

Trần Nhật Minh

Ngày sinh: 9/4/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/3/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
- ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 87,61%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1992 - 6/1997: Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; Bí thư Chi đoàn

- 7/1997 - 11/2000: Chuyên viên Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

- 12/2000 - 7/2001: Phó Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi đoàn, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

- 8/2001 - 8/2003: Chuyên viên Nội chính, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Nghệ An

- 9/2003 - 11/2005: Chuyên viên Nội chính, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

- 12/2005 - 12/2009: Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

- 1/2010 - 7/2010: Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

- 8/2010 - 7/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

- 8/2013 - 3/2016: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An

- 4/2016 - 4/2018: Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

- 5/2018 - nay: Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV; ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An (9/2021).