Trần Quang Chiểu

Trần Quang Chiểu

Ngày sinh: 29/12/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/12/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-Kế toán, Cử nhân Chính trị- Hành chính

Chức vụ:
- Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 80,38%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương