Trần Quang Minh

Trần Quang Minh

Ngày sinh: 25/11/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/5/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tiếng Nga-Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 89,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1999 - 2/2003: Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình

- 3/2003 - 5/2004: Ủy viên Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình

- 6/2004 - 10/2004: Phó Bí thư Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Bình

- 11/2004 - 8/2005: Bí thư Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Bình

- 9/2005 - 12/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Bình

- 1/2007 - 11/2007: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Bình

- 12/2007 - 3/2010: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Bình, Phó Bí thư Đảng Ủy cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Bình

- 4/2010 - 9/2012: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, Bí thư Đảng Ủy cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Bình

- 10/2012 - 11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, Bí thư Đảng Ủy cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Bình

- 12/2012 - 9/2015: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình

- 10/2015 - 7/2018: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình

- 8/2018 - nay: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.