Trần Quốc Nam

Trần Quốc Nam

Ngày sinh: 27/12/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/7/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lâm sinh, Kỹ sư Nông lâm

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 88,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1996 - 5/2000: Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

- 5/2000 - 2/2006: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

- 3/2006 - 12/2007: Đảng ủy viên Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nghiên cứu-Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

- 1/2008 - 4/2010: Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

- 5/2010 - 4/2012: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

- 5/2012 - 12/2015: Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (từ 9/2014: Bổ sung Tỉnh ủy viên), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

- 1/2016 - 3/6/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

- 3/6/2020 - 30/6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

- 1/7/2020 - 4/11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- 5/11/2020 - 19/11/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- 19/11/2020 - nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, Tổ trưởng Tổ Đảng.