Trần Quốc Quân

Trần Quốc Quân

Ngày sinh: 2/10/1987

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/10/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn Long An, Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 67,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2008 - 1/2012: Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Long An

- 1/2012 - 6/2013: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Long An

- 6/2013 - 12/2013: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

- 1/2014 - 12/2014: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Long An

- 1/2015 - 3/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Long An

- 4/2016 - 3/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Long An

- 3/2018 - 3/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Long An

- 3/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn

- 72021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.