Trần Quốc Trung

Trần Quốc Trung

Ngày sinh: 9/9/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/5/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Thành ủy Cần Thơ (10/2015 - 9/2020)
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 74,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2015: Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Bí thư Huyện ủy Phong Điền; Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 9/2020: Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.