Trần Tất Thế

Trần Tất Thế

Ngày sinh: 7/2/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: Thôn Bắc, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/12/2006

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 64,49%