Trần Thị Diệu Thúy

Trần Thị Diệu Thúy

Ngày sinh: 8/3/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/11/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 59,10%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 60,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1997 - 12/2003: Cộng tác viên, Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận Đoàn quận Tân Bình. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9/11/2003

- 12/2003 - 1/2005: Phó Bí thư Quận Đoàn quận Tân Phú, Chủ tịch Hội đồng Đội quận Tân Phú

- 1/2005 - 6/2007: Quận ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Quận Đoàn quận Tân Phú

- 6/2007 - 10/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Công nhân lao động Thành Đoàn

- 10/2007 - 12/2013: Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 12/2013 - 6/2015: Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng-Đoàn thể quận Gò Vấp

- 6/2015 - 4/2018: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (nhiệm kỳ 2016-2021), Đại biểu Quốc Hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (nhiệm kỳ 2016-2021)

- 4/2018 - nay: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.