Trần Thị Dung

Trần Thị Dung

Ngày sinh: 21/10/1961

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/10/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 83,07%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương