Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

Ngày sinh: 12/7/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/8/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội
- Đại biểu Quốc hội: XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 69,80%