Trần Thị Hiền

Trần Thị Hiền

Ngày sinh: 22/12/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xóm 4, thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/3/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam, Thành viên Hội đồng Trường Đại học Công đoàn
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội: Khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 68,52%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 90,41%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1994 - 5/1997: Kế toán Công ty Xây dựng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- 6/1997 - 6/2005: Kế toán Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam

- 7/2005 - 6/2006: Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam

- 7/2006 - 12/2007: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam

- 1/2008 - 3/2010: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam

- 4/2010 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (từ 10/2013); Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hà Nam (từ 12/2016); Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam (từ 2014); Thành viên Hội đồng Trường Đại học Công đoàn (từ 7/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.