Trần Thị Hoa Ry

Trần Thị Hoa Ry

Ngày sinh: 11/4/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 3/3/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cam pu chia (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 77,60%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 85,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1996 - 12/1997: Giáo viên Trường tiểu học Hưng Hội A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Phó Bí thư xã đoàn Hưng Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bạc Liêu

- 12/1997 - 4/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bạc Liêu khóa VI, VII; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa IV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu, Trưởng Ban Mặt trận thanh niên Tỉnh đoàn Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, IX; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bạc Liêu khóa I; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII

- 4/2009 - 10/2016: Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV

- 10/2016 - 2/2019: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII;Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 2/2019 - 7/2021: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021 -nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cam pu chia (11/2021).