Trần Thị Hoa Ry

Trần Thị Hoa Ry

Ngày sinh: 11/4/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 3/3/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 77,60%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 85,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1996 - 12/1997: Giáo viên Trường tiểu học Hưng Hội A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Phó Bí thư xã đoàn Hưng Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bạc Liêu

- 12/1997 - 4/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bạc Liêu khóa VI, VII; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa IV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu, Trưởng ban Mặt trận thanh niên Tỉnh đoàn Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, IX; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bạc Liêu khóa I

- 4/2009 - 10/2016: Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI

- 10/2016 - 2/2019: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

- 2/2019: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.