Trần Thị Hồng An

Trần Thị Hồng An

Ngày sinh: 11/12/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Trực Cát, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/2/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV (12/2021)
- Đại biểu Quốc hội khóa: XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 70,94%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995 - 4/2005: Chuyên viên công tác tại Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

- 5/2005 - 4/2007: Chuyên viên công tác tại Văn phòng Đảng ủy Khối Đối ngoại Trung ương; Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Đối ngoại Trung ương

- 5/2007 - 1/2009: Phó Bí thư chuyên trách kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương

- 2/2009 - 5/2009: Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

- 6/2009 - 9/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2007-2010; Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

- 10/2009 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2007-2010; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

- 12/2010 - 4/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

- 5/2013 - 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017

- 8/2015 - 8/2017: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2012-2017

- 8/2017 - 12/2021: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

- 7/2021 - 12/2021: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 12/2021 - nay: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.