Trần Thị Hồng Thanh

Trần Thị Hồng Thanh

Ngày sinh: 6/4/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/4/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 92,58%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2001 - 3/2002: Cán bộ chuyên trách Thị đoàn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 4/2002 - 10/2004: Cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 11/2004 - 12/2007: Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 1/2008 - 11/2008: Phó Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 12/2008 - 12/2009: Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng, Quyền Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 1/2010 - 6/2010: Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 7/2010 - 2/2015: Thành ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 3/2015 - 6/2015: Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phụ trách cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 7/2015 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tam Điệp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 7/2020 - 8/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 9/2020 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 11/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình.