Trần Thị Huyền Trân

Trần Thị Huyền Trân

Ngày sinh: 5/1/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long ,tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/8/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế học, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 54,76%