Trần Thị Nhị Hà

Trần Thị Nhị Hà

Ngày sinh: 25/11/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/11/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học, Bác sĩ đa khoa, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Chức vụ:
- Thành ủy viên
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 74,62%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1997 - 7/2003: Viên chức Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- 8/2003 - 9/2006: Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 10/2006 - 7/2007: Chuyên viên, phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân, Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 8/2007 - 2/2011: Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân, Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 3/2011 - 10/2016: Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân, Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 11/2016 - 5/2020: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 6/2020 - 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đàng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 10/2020 - 2/2021: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội

- 1/3/2021 - 8/3/2021: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

- 9/3/2021 - 28/3/2021: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

- 29/3/2021 - nay: Thành ủy viên, Ủy viên UBND thành phố Hà Nội; Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV.