Trần Thị Phương Hoa

Trần Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 9/5/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/9/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 66,56%