Trần Thị Quốc Khánh

Trần Thị Quốc Khánh

Ngày sinh: 1/9/1959

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/5/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Báo chí

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria
- Đại biểu Quốc hội: Khóa: XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 71,41%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương