Trần Thị Quỳnh

Trần Thị Quỳnh

Ngày sinh: 23/1/1993

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đoàn trường, Giáo viên môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khoa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 61,63%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2015 - 12/2017: Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT A Hải Hậu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- 1/2018 - 9/2020: Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- 10/2020 - nay: Phó Bí thư Đoàn trường, Giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.