Trần Thị Thanh Hương

Trần Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 19/1/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Thạnh Đông, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/4/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 75,69%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1989 - 12/1989: Nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

- 1/1990 - 4/1992: Nhân viên công tác tại Công ty đời sống trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

- 5/1992 - 3/2010: Nhân viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

- 4/2010 - 3/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

- 4/2014 - 11/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Xuyên

- 12/2015 - 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh An Giang

- 8/2018 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Tổ trưởng Tổ Đảng.