Trần Thị Thanh Lam

Trần Thị Thanh Lam

Ngày sinh: 29/9/1979

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/8/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pakistan (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 51,23%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 63,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2001 -  3/2004: Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

- 4/2004 - 1/2005: Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

- 2/2005 - 7/2012: Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

- 8/2012 - 4/2019: Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Đảng ủy viên (từ 3/2012); Phó Bí thư Đảng ủy (6/2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (7/2016)

- 5/2019 - 10/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (7/2016)

- 11/2020- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pakistan (11/2021).