Trần Thị Thu Đông

Trần Thị Thu Đông

Ngày sinh: 24/10/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/3/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam
- Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 72,13%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 4/2002: Bí thư Chi đoàn Báo ảnh Đất Mũi, tỉnh Minh Hải; Bí thư Chi đoàn Báo Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- 4/2002 - 6/2004: Ủy viên Thường trực, Phó Bí thư Chi bộ Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

- 6/2004 - 6/2015: Phó Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

- 6/2015 - 8/2016: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam. Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

- 9/2016 - 1/2018: Phó Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 2/2018 - 12/2019: Phó Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh

- 1/2020 - 10/2020: Phó Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 10/2020 - 1/2021: Phó Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

- 2/2021: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

- 7/2021: Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.