Trần Thị Thu Hằng

Trần Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 11/3/1982

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đức Trường, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/9/2010

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngữ văn

Chức vụ:
- Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
- Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận khối Văn phòng, Bí thư Chi đoàn khối Văn phòng, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 53,1%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2005 - 4/2008: Chuyên viên Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa và Gia đình tỉnh Đắk Nông

- 4/2008 - 5/2014: Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

- 5/2014 - 1/2019: Phó Trưởng phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

- 1/2019 - 3/2019: Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

- 4/2019 - nay: Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông; Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng, Bí thư Chi đoàn Khối Văn phòng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.