Trần Thị Thu Phước

Trần Thị Thu Phước

Ngày sinh: 20/10/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Xơ Đăng

Ngày vào Đảng: 17/8/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Cảnh sát nhân dân

Chức vụ:
- Thượng tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 92,21%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2006 - 12/2008: Điều Tra viên Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra; Đội trưởng Đội Điều tra và Thẩm định Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum

- 1/2009 - 3/2014: Phó Chánh Văn phòng, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum

- 4/2014 - 9/2018: Trưởng Công an huyện, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- 10/2018: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.