Trần Thị Vân

Trần Thị Vân

Ngày sinh: 22/2/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/1/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh sư phạm, Cử nhân Luật kinh tế
- Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 80,84%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1995 - 10/2000: Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Trung Kênh, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc (sau là huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)

- 11/2000 - 9/2002: Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- 10/2002 - 2/2006: Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, huyện Lương Tài, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Đại biểu HĐND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2004-2011 (từ 4/2004)

- 3/2006 - 9/2009: Phó Bí thư, Quyền Bí thư Huyện Đoàn, sau đó là Bí thư Huyện Đoàn; Đại biểu HĐND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2009 - 12/2010: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

- 1/2011 - 6/2014: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

- 7/2014 - 8/2015: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

- 9/2015 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

- 1/2016 - 7/2021 : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (từ 5/2016)

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.