Trần Trí Quang

Trần Trí Quang

Ngày sinh: 10/7/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/7/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 72,17%