Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 6/4/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/11/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (1/2021 - 1/2024)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (1/2021 - 1/2024)
- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV (đến 5/2/2024)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 84,89%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 74,52%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1988 - 1/1993: Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- 1/1993 - 4/1994: Học Kinh tế và tiếng Đức tại Hamburg, CHLB Đức

- 4/1994 - 6/1999: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/1999 - 6/2000: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp

- 6/2000 - 7/2003: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 7/2003 - 11/2003: Đảng ủy viên Bộ Ngoại giao, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 11/2003 - 8/2004: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 8/2004 - 2/2008: Đảng ủy viên Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ

- 2/2008 - 5/2008: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 5/2008 - 2/2009: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 2/2009 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 8/2010 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương

- 10/2014 - 3/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công thương

- 3/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công thương; kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 2/2021 - 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 7/4/2021 - 1/2024: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Trưởng ban Kinh tế Trung ương

- 7/2021 - 5/2/2024: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 31/1/2024: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- 5/2/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH15 cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.