Trần Văn Cường

Trần Văn Cường

Ngày sinh: 10/11/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn, cao cấp quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 60,31%