Trần Văn Huynh

Trần Văn Huynh

Ngày sinh: 10/1/1952

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Đông y

Chức vụ:
- Tu sĩ, Lương y, Chánh Phối sư, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 57,50%