Trần Văn Lâm

Trần Văn Lâm

Ngày sinh: 27/1/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/10/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 58,70%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 75,09%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1991 - 10/1995: Chuyên viên phòng Thuế Lưu thông - Phân phối, Cục Thuế Hà Bắc

- 11/1995 - 9/1998: Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kế toán - Thống kê, Cục Thuế Hà Bắc (nay là Bắc Giang)

- 10/1998 - 8/2001: Tổ trưởng, Phụ trách Phòng Xử lý thông tin và Tin học, Cục Thuế Bắc Giang

- 9/2001 - 9/2009: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang

- 10/2009 - 7/2010: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách công tác thông tin tổng hợp; Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang

- 8/2010 - 12/2011: Phó Trưởng ban; Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

- 1/2012 - 12/2012: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang

- 1/2013 - 6/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

- 7/2016 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.