Trần Văn Mão

Trần Văn Mão

Ngày sinh: 10/3/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/12/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 81,14%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương