Trần Văn Minh

Trần Văn Minh

Ngày sinh: 7/12/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/5/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Saudi Arabia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 74,99%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương