ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

Họ và tên: Trần Văn Nam (Trần Quốc Tuấn)

Ngày sinh: 30/8/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/10/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương: Khóa XIV
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 73,10%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1982 - 11/1986: Cán bộ Huyện đoàn Bến Cát, tỉnh Sông Bé; Học viên Trường Đoàn cao cấp Trung ương; Học viên Trường Sĩ quan Chính trị Quân sự Bắc Ninh

- 12/1986 - 12/1996: Cán bộ Tỉnh đoàn Sông Bé (12/1986 - 3/1987); Quyền Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú (4/1987 - 3/1989); Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú-Sông Bé (4/1989 - 8/1991); Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh đoàn; Bí thư Đoàn Khối cơ quan tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Sông Bé (9/1991 - 4/1994); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Sông Bé (5/1994 - 12/1996)

- 1/1997 - 9/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1/1997 - 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương (1/1997 - 10/2002); Đại biểu Quốc hội Khóa XI; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (Chuyên trách); Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh khóa V, VI

- 10/2007 - 12/2014: Đại biểu Quốc hội Khóa XII; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (10/2007 - 4/2011); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tân Uyên (10/2007 - 6/2010); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (7/2010 - 9/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (10/2010 - 5/2014); Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương (6/2014 - 12/2014); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

- 1/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

- 11/2015 - 12/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

- 1/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV

- 2/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.